Tagasi sündmuste juurde

Sorcerer installatsioon „Siduvad lõimed“

Sotsiaalset seotust ja kuuluvustunnet peetakse inimese üheks põhivajaduseks. Tugeva sideme tajumine füüsilise, sümboolse või kujuteldava kollektiiviga on nii üksikisiku kui ka kogukonna jaoks elutähtis. Perekond kujutab endast justkui kogukondliku kuuluvuse utoopiat, millest osa saamine ei sõltu üksikisiku tegudest või tegemata jätmistest.

Moemaailma üheks edasiviivaks jõuks on kuuluvustunne, mis kannustab inimesi trende järgima. Sellest tulenevalt võib moekultus eksisteerivat sotsiaalset hierarhiat võimendada, lükates kõrvale inimesed, kes selles ei osale. Ent pidev võidujooks individuaalsuse ja unikaalsuse kehtestamiseks lõpeb rada pidi hallis massis. Püüd silma paista teeb meid ühesuguseks.

Pereliikmete riietusest võib välja lugeda teatud stereotüüpide võimendatust. Pereisa maskuliinsust ja kaitsvat loomust väljendavad ümbertöödeldud militaarvarustuse elemendid. Ema ennastsalgavat hoolt ja armastust illustreerib tagasihoidliku jumega kaunistatud näotu peakate. Teismelise tütre riietuses kajastub noortele omane soov silma paista ning kirglik kuuluvustunde otsimine.

Manipuleerides ruumiga kanga abil, moonutab “Siduvad lõimed” ettekujutust traditsioonilisest peremudelist ja soorollidest. Muundatud ilmega perefotod sulanduvad interjööri, hägustades piire argise kodukeskkonna ja fabritseeritud reaalsuse vahel.

Sorcereri silmis on keha ja selle kate võrdväärsed vahendid juurdunud ideaalide ja stereotüüpide hävitamiseks. Keha rõivastega muundades ja moonutades hägustuvad inimkeha piirjooned ning kandja kasvab riidega üheks. 

Installatsioon kutsub esile küsimusi normide, identiteedi, individuaalsuse ja aktsepteerimise kohta ning loob dünaamilise ja vastuolulise ruumi, mis innustab vaatajaid kaasa mõtlema, kuidas perekonna mõistet laiendada.

 

www.sorcerer.ee

60a/1
60a/2
60a/3
60a/5
60a/5
60a/9
60a/8
60a/7
60a/7
60a/4
P
60a/10
60a/6
Väligalerii
Tagahoov
Konteiner galerii

Foto: Aron Urb