Tagasi sündmuste juurde

Me oleme kõikjal – Kaunas Pride

Pride või ka LGBT+ (lesbid, geid, biseksuaalsed, transsoolised ja muu soo- ja seksuaalse identiteediga inimesed) pride on idee, et LGBT+ inimesed ei peaks oma sugu ja seksuaalsust saladuses hoidma, vaid tundma rõõmu ja uhkust oma seksuaalse sättumuse, soolise ning kogukondliku identiteedi üle. Pride’id seisavad vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja turvaline elada ja end väljendada. Pride-festivale on maailmas korraldatud ligi pool sajandit ja nende eesmärgiks on juhtida tähelepanu probleemidele, millega eri seksuaalse ja sooidentiteediga inimesed ühiskonnas kokku puutuvad.

 

Tänavu, 2022. aastal on Kaunas üks Euroopa kultuuripealinnadest. Aasta varem, 4. septembril 2021 toimus Kaunas Pride – esimene Pride festival Balti riikides, mis toimus väljaspool pealinna ning millel puudus seos mõne poliitilise jõu, välisrahastuse või agentuuriga. Festival organiseeriti kodanikelt kodanikele. Umbes 30 vabatahtlikku koondusid, et marssida üheskoos 3000 mõttekaaslasega Kaunase peatänaval vahetult enne Kaunasele Euroopa kultuuripealinna tiitli omistamist. Trotsides kohalike võimude vastuseisu ning Kaunase linnapea homovaenulikke sõnavõtte, õnnestus Kaunas Pride festivalil võita ülioluline kohtukaasus võimude vastu, rõhutades, et linn peab arvestama oma kõigi elanikega. 

 

Leedu LGBT+ kogukond on aga raskustes. Puudub adekvaatne teadusele ja inimõigustele baseeruv seksuaalharidus, trans-kogukonnal ei ole võimalik saada professionaalset meditsiinilist abi ning puudub võimalus teha sooline üleminek. Kooseluseadus on pikal pausil, Leedu LGBT+ kogukonna vaimne tervis on Euroopa Liidu riikidest kõige halvemas seisus ja neid puudutavaid teemasid tsenseeritakse riikliku seaduse alusel, mis käsitleb alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest. 

 

Kaunas Pride oli reaktsioon karmile keskkonnale, mis tuli eriti ilmsiks ülemaailmse pandeemia ajal puhkenud moraalse paanikaga. See soodustas vastasseisu kasvavale vaenule, muutis arutelu sellest, kuidas LGBT+ vastupanu osutab, ühendas kultuuriinstitutsioonid kogukonna toetuseks ja tõestas, et radikaalne kogukondade koostöö võib ületada palju raskusi ja raputada kogu riigi mõttemaailma.

 

LGBT+ kogukond on eksisteerinud ja eksisteerib ka edaspidi. Hüüdlause “Me oleme kõikjal!” püüab seda inimestele teadvustada – see on kinnitus maailma mitmekesisusest, soov tulla peidust välja, mitte elada hirmus või pidevas ärevuses sobituda ühiskonna loodud standarditesse. 

 

Fotograafid: Severina Venckutė (NARA meedia), Laima Stasiulionytė ja Janina Sabaliauskaitė.

 

Tekst: Viktorija Kolbešnikova (Kaunas Pride’i, Kreivės festivali ja Leedu queer arhiivi išgirsti liige), Bianka Soe. 

Tänu: Eesti LGBT Ühing.

 

Katkend manifestist “Me oleme kõikjal”

 

ME OLEME KÕIKJAL ja me ei taha peidus olla.

ME OLEME KÕIKJAL ja me tahame elada vabalt ilma ahitamiseta poes, tööl, perekonna kokkusaamistel, ilma vägivallata tänavatel või koolis.

ME OLEME KÕIKJAL ja me ei luba enam traditsiooniliste väärtuste egiidi all otsuseid enda eest teha.

ME OLEME KÕIKJAL ja me nõuame õiguslikke ja sotsiaalseid garantiisid kõigile, vaatamata suhte staatusele, sooidentiteedile või seksuaalsusele.

ME OLEME KÕIKJAL ja me ei talu rohkem viha, mida nimetatakse “sõnavabaduseks”.

ME OLEME KÕIKJAL ehk KAUNAS PRIDE.60a/1
60a/2
60a/3
60a/5
60a/5
60a/9
60a/8
60a/7
60a/7
60a/4
P
60a/10
60a/6
Väligalerii
Tagahoov
Kolme Puu galerii