Tagasi sündmuste juurde

KIWA “Metanoia”

Graafikasari “Metanoia” (kreeka keeles meelemuutus) koosneb kunstnik ja luuletaja Raul Meele kirjutusmasinal loodud konkreetsete luuletuste ümbertöötlustel kunstnik KIWA poolt. 

Konkreetne luule ehk keele konkreetsusest, materiaalsusest, esemelisusest huvitunud tekstivormi üks eesmärke on sõna visualiseerimine või portreteerimine. See tuleb hästi esile näiteks piktogrammides loodud figuurluules ja baseerub tihti üksikute sõnade vaba mängule. Konkreetne luule kui eksperimentaalne tekstikäsitlus seostub teemadega nagu teksti suveräänsus, materiaalsus ja keele eneserefleksiivsus, mille ampluaa ulatub igapäevastest ja arusaadavatest märkidest kosmiliste tähemustriteni. 

Raul Meele poolt 1960. aastatel käsitsi trükitud kirjutusmasinajoonistused on olulised mitmest omavahel läbipõimunud aspektist: kultuuriajalugu, tehnoloogia, epistemoloogia, teksti ja kõne vahekord. Konkreetne luule oli 1960.–1970. aastatel nõukogude liidus seotud ka esilekerkinud vastukultuuri ja nonkonformistliku kunstiga. Informatsiooni piiratud leviku kontekstis oli kirjutusmasin kättesaadav tehnoloogia, mis võimaldas omatootlikkust ja oli oluline vahend omakirjastuslikkuse ehk samizdati puhul. Visuaalselt seostus kirjutusmasina šrift ka võimu ja seadusandlusega, ametlike käskkirjade mustvalge ning tõlgendamist mitte salliva vormiga. Piiratud sõnavabadusega kaasnes nn ridade vahele kirjutamine, mis muutus sümboolseks kontekstis, kus keelelt võetakse ära tema esmane ehk kommunikatiivne funktsioon. 

Klassikalises kultuuris räägitakse hommage’idest, viimasel paarikümnel aastal remix-kultuurist. Glitch (hetktõrge) ja error (viga), mis tehnoloogia puhul on tahtmatu kõrvalnähe, on sellel sajandil muutunud omaette stiiliks, koguni turunišiks ning on seega samasugune reaktsioon tehnoloogilisele utoopiale nagu 20. sajandi antikunsti voolud traditsioonilisele kunstile. 

Meele teoste ümbertöötlemine KIWA poolt on nii hommage kanoniseeritud autorile kui ka tema teostele uue, kummitusliku paralleelelu andmine. Inspireerituna muusikast pärit remix-kultuurist, toob Kiwa omaaegse psühhedeelia tulevikku, tehes töödest erinevate  meetodite ja glitchi äppide toel uusi visuaalseid remikse. Nagu DJ scratch’ib plaati, on KIWA teose skaneerimise ajal “kratsinud” Raul Meele kirjutusmasinajoonistusi. Nii lubab “Metanoia” interdistsiplinaarsus keskendunult piltidesse süüvides kogeda ka teatavaid helikombinatsioone. Algoritmidele delegeeritud tekstide mikrotasanditel metamorfoosid on lisanud teostele uued, energeetilised ja multimeelelised tasandid. Toimunud on meelemuutused, loodud on uued maailmad.

KIWA (sünd. 1975) on mitmekülgne kunstnik, helilooja, kuraator ja literaat, metamodernist, kirjastuse ;paranoia asutaja.

Raul Meel (sünd. 1941) on üks eesti kunsti nimekamaid avangardiste, kohaliku konkreetse luule pioneer, graafik, maalikunstnik, skulptor, installatsiooni- ja tuleperformance’i-kunstnik, raamatute autor.

Näituse kuraator on Bianka Soe. Näitus jääb Telliskivi Loomelinnaku Väligaleriis ööpäevaringselt avatuks kuni veebruarini 2023.

60a/1
60a/2
60a/3
60a/5
60a/5
60a/9
60a/8
60a/7
60a/7
60a/4
P
60a/10
60a/6
Väligalerii
Tagahoov
Väligalerii asub Telliskivi Loomelinnaku väljakul