Tagasi sündmuste juurde

JYRI PITKÄNEN JA EVELIINA TALVITIE — „PÜÜA MIND”

Vaikusest ja varjust välja

12. septembril 2019 avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie näitus „Püüa mind“. Esmakordselt Eestis esitatav väljapanek on osa projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis näitab puuetega ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades ja Eestis, mujal Euroopas, aga ka Venemaal ja Aafrikas. Pitkänen ja Talvitie toovad pildile eestlase Eriku, keenialase Johannese, soomlase Juha, kreeklase Zoe’i, rootslase Amanda ja teiste perede argipäeva. Näitus heidab pilgu nende igapäevaellu ilma haletsuse või kangelaslikkuse vaatevinklita.

“Maailma erinevatest nurkadest meieni toodud pildilood on lihtsad ja sügavalt inimlikud, kuid samas kaunid ning kaasahaaravad,“ tutvustab näitust kuraator Kristel
Laur. „Jyri Pitkäneni visuaalselt tabavad ja tundlikud fotod ning Eveliina Talvitie ausad ja täpsed tekstid aitavad meil saada aimu peategelaste maailmast ja avada
olulisi, kuid sageli varjus olevaid teemasid,“ ütleb Laur.

Kuigi fotograafi pildid ja kirjaniku tekstid on mõjusad ka eraldi, töötavad nad koos veel võimsamalt, ühtse tervikuna. Kus tekst lõppeb, sealt võtab üle pilt, ja seal, kus
foto viib edasi, kutsub tekst meid veelgi kaugemale. Lugude ja piltide unikaalne põiming toob välja nii erinevusi kui ka inimliku ühisosa, mille taustal on mitmed
akuutsed küsimused. Kas normist erinev peab kohanema ühiskonnaga või ühiskond peab kohanema erinevusega? Kas erinevusi austav arusaam inimväärikusest võiks olla midagi kõigile ühist, hoolimata erinevatest kultuuridest ja uskumustest?

Näitusega käib kaasas mitmekesine publiku- ja haridusprogramm, mille kohta leiab täpsemat infot Dokfoto Keskuse kodulehel ning mis täieneb jooksvalt.
„Näituse ja publikuprogrammi ettevalmistus on meile olnud ootamatult tõhusaks õppeprotsessiks, sh selle kohta, kuidas oma keskuse ligipääsetavust teadlikumalt suurendada ning mida saaksime erivajadustega külastajate heaks veel teha. Näiteks kasutame seekord näitusel esmakordselt nii punktkirja kui ka kirjeldustõlki
pimedatele ja vaegnägijatele. Oleme ise valmis arenema ja loodame inspireerida ka teisi avalikke asutusi,“ lisab Dokfoto Keskuse juht ja kuraator Kristel Laur.

Näituse avamisel neljapäeval 12. septembril kell 17.30 esitletakse ka Jyri Pitkäneni ja Eveliina Talvitie soome- ja ingliskeelset raamatut „Erilaiset“ (väljaandja kirjastus
Maahenki).

Jyri Pitkänen (s 1979 Helsingi, Soome) on fotograaf, kujutav kunstnik ja dokumentalist, kes on oma töödes käsitlenud muuseas ühiskonna marginaalrühmi,
tarbimisühiskonda, oma peret ning suhtumist religiooni. Pitkänen on olnud ka fotograafiaõpetaja ja arengupeetusega noorte kunstijuhendaja.

Eveliina Talvitie (s 1970 Pori, Soome) on ajakirjanik ja literaat, keda tuntakse eelkõige tema feministlike teoste järgi. 2019. aasta kevadel avaldas ta oma esimese
romaani. Varem on Talvitie töötanud uudistetoimetajana, telesaatejuhina ja avalike suhete juhina.

60a/1
60a/2
60a/3
60a/5
60a/5
60a/9
60a/8
60a/7
60a/7
60a/4
P
60a/10
60a/6
Väligalerii
Tagahoov
Uks fotomaailma