Tagasi sündmuste juurde

Fotonäitus „Nemad”

Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses on avatud New Yorgi fotofestivalil Photoville Eestit esindanud Annika Haas, Birgit Püve ja Maxim Mjödovi grupinäitus. Eestis kannab näitus pealkirja „Nemad”.

Kristel Aimee Laur ja Toomas Järveti kureeritud projektis uurivad fotograafid igaüks eri vaatevinklist ja erinevas kogukonnas seda paljudele tundmatut osa tänasest Eesti ühiskonnast, mida võib kutsuda ühisnimetajaga „nemad” või „teised”. Igal fotograafil on oma uurimisobjektiga erinev seos ja nii sisult kui ka teostuselt erinev lähenemine. See annab omakorda lisaväärtuse näituse olemusele ja eesmärgile, kus mitmekesisus rikastab, ning näitab „meid“ palju heterogeensemana, kui esmapilgul silma paistab.

Birgit Püve töö uurib Vao väikeasula praeguste elanike elu. Kui Nõukogude ajal oli Eesti intensiivne rahvastikurände piirkond ja nii oli tavaline kohata külakolhoosides eri rahvustest inimesi kogu NSV Liidust, siis täna elab Vao läbi “teist immigratsioonilainet” olles keskuseks varjupaigataotlejatele. Annika Haas näitab valgust Eesti ühele salapärasemale ja eelarvamustega ülekülvatud vähemusele — mustlastele ehk romadele. Annika fotod annavad meile ainulaadse võimaluse intiimseks ja antropoloogiliseks sissevaateks selle etnilise grupi kodudesse ning inimeste eludesse. Maxim Mjödov viib meid Lasnamäe perifeersetele maastikele ja seal elavate peamiselt vene keelt kõnelevate elanike sisemaailmadesse. On oluline siinjuures märkida, et kuigi Maxim on Lasnamäel ise üles kasvanud ja seal elanud, ei ole ta ise end “teisena” tundnud.

60a/1
60a/2
60a/3
60a/5
60a/5
60a/9
60a/8
60a/7
60a/7
60a/4
P
60a/10
60a/6
Väligalerii
Tagahoov
Uks fotomaailma