Tagasi sündmuste juurde

Erituur giid Anita Kodanikuga Fotografiska uusimal näitusel Evelyn Bencicova “Merror”

Piletid
Slovakkia juurtega Evelyn Bencicova on omapärase nägemusega kunstnik, kelle loomingus kohtab steriilseid, minimalistlikke, külmi ja üleliigsete elementideta stseene, mis ometigi pulbitsevad energiast. Näituse pealkiri “Merror” on moodustatud ingliskeelsetest sõnadest mirror ehk peegel ja error ehk viga. Peegli ja vea ideede ühendamine viitab millelegi pealtnäha täpselt komponeeritule ja kontrollitule, mis võib sellegipoolest peita pinna all ebakõlasid. Just seal saab võimalikuks tõeliselt autentne kogemus.
Bencicova loomingut tutvustab ja avab meie maja giid Anita, kes on olnud meiega alates septembri keskpaigast. Ta õpib kunstiteadust ning fotograafia on teda alati eriti paelunud olles väga analüüsitav meedium, millega on lihtne suhestuda ja mis on kättesaadav paljudele.
Anita on öelnud: “Giiditöö üheks osaks on lõhkuda seinu kunsti ja rahva vahel”.
Giiditöö on tema arvates kõige lihtsam töö, mida kunstist huvituv inimene teha saab, aga seevastu kõige olulisem, sest nii saab seda maailma inimestele päriselt lähemale tuua.
Visuaalne narratiiv omab väga tugevat situatsioonilist laengut ning iga inimese puhul on võimalik leida sarnaseid situatsioone, läbi mille nad saavad emotsionaalselt fotodega suhestuda. Sinnapoole üritab Anita ka külastajaid tuuridel suunata.
Tule Anitaga tuurile 13.2 kell 17.
➡️Tuur toimub vene keeles.
➡️Tuur kestab umbes 1 tund.
➡️Kohtade arv on piiratud, koha tagab vaid ette ostetud pilet: https://fienta.com/et/fotografiska-erituur-anita…
📣Palume arvestada, et avalikes siseruumides tuleb kanda maski
/ RUS
Словацкая художница Эвелин Бенчицова обладает уникальным видением. Ее работы — тщательно выверенные минималистические композиции, поражающие стерильностью и неподвижностью и при этом наполненные кипящей энергией. Название выставки — Merror — отсылает к поиску новых смыслов и состоит из трех английских слов: me — я, mirror — зеркало и error — ошибка. Объединение идей зеркала и ошибки указывает на явления, которые на первый взгляд кажутся хорошо продуманными и контролируемыми, но при более пристальном рассмотрении скрывают диссонансы. И именно последние способны подарить нам по-настоящему аутентичный опыт.
Творчество Бенчицовой представит публике гид Анита, которая работает с нами с середины сентября. Анита изучает историю искусства, и фотография всегда завораживала ее. Фотографии интересно и легко анализировать, они быстро находят в людях отклик и доступны широкому кругу зрителей. Анита говорит: «Часть работы гида — разрушать стены между искусством и людьми».
По ее мнению, работа гида — это самое простое, что может делать интересующийся искусством человек, но при этом и самое ответственное, ведь благодаря экскурсиям мир искусства становится по-настоящему близким для абсолютно разных людей.
Визуальный нарратив имеет очень сильный ситуационный заряд: часто люди могут вспомнить аналогичные ситуации из своей жизни, благодаря чему фотографии легко находят в зрителях эмоциональный отклик. Во время экскурсий Анита старается вести посетителей выставки именно в этом направлении.
Приходите на экскурсию с Анитой 13.02 в 17:00.
➡️Экскурсия проходит на русском языке.
➡️Экскурсия длится около 1 часа.
➡️Количество мест ограничено. Наличие места гарантирует только купленный билет: https://fienta.com/ru/fotografiska-erituur-anita…
📣Обратите внимание, что в помещении необходимо носить маску.

60a/1
60a/2
60a/3
60a/5
60a/5
60a/9
60a/8
60a/7
60a/7
60a/4
P
60a/10
60a/6
Väligalerii
Tagahoov
Uks maailmatasemel fotokunstikeskusesse